สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23231' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24273,24266,20671,22023,20669,24265,9538,8823,9516,6178,23232,18985,10271,24268,19527,23233,12741,20672 Array ( [0] => 24273 [1] => 24266 [2] => 20671 [3] => 22023 [4] => 20669 [5] => 24265 [6] => 9538 [7] => 8823 [8] => 9516 [9] => 6178 [10] => 23232 [11] => 18985 [12] => 10271 [13] => 24268 [14] => 19527 [15] => 23233 [16] => 12741 [17] => 20672 )