สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23231' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18985,8823,20679,19527,8163,18089,19508,19509,20672,23236,19525,21135,6175,20632,6179,6178,20671,10271 Array ( [0] => 18985 [1] => 8823 [2] => 20679 [3] => 19527 [4] => 8163 [5] => 18089 [6] => 19508 [7] => 19509 [8] => 20672 [9] => 23236 [10] => 19525 [11] => 21135 [12] => 6175 [13] => 20632 [14] => 6179 [15] => 6178 [16] => 20671 [17] => 10271 )