สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23230' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8054,7297,9991,21354,16837,23218,15217,20773,7949,7531,8534,4530,15384,8527,15531,14049,4879,4501 Array ( [0] => 8054 [1] => 7297 [2] => 9991 [3] => 21354 [4] => 16837 [5] => 23218 [6] => 15217 [7] => 20773 [8] => 7949 [9] => 7531 [10] => 8534 [11] => 4530 [12] => 15384 [13] => 8527 [14] => 15531 [15] => 14049 [16] => 4879 [17] => 4501 )