มีสินค้า

299 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23227' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12341,8530,21813,15208,15225,15534,8596,4517,12117,11157,17117,17115,16815,4522,8216,10183,20799,10391 Array ( [0] => 12341 [1] => 8530 [2] => 21813 [3] => 15208 [4] => 15225 [5] => 15534 [6] => 8596 [7] => 4517 [8] => 12117 [9] => 11157 [10] => 17117 [11] => 17115 [12] => 16815 [13] => 4522 [14] => 8216 [15] => 10183 [16] => 20799 [17] => 10391 )