สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16833,10189,12343,5839,16847,4523,7874,22513,12346,21085,7012,7747,9114,12107,15602,21675,13197,7885 Array ( [0] => 16833 [1] => 10189 [2] => 12343 [3] => 5839 [4] => 16847 [5] => 4523 [6] => 7874 [7] => 22513 [8] => 12346 [9] => 21085 [10] => 7012 [11] => 7747 [12] => 9114 [13] => 12107 [14] => 15602 [15] => 21675 [16] => 13197 [17] => 7885 )