สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9807,8443,16855,24564,16846,17573,20022,10948,7946,23193,23126,14029,11184,15205,8174,10355,21504,21286 Array ( [0] => 9807 [1] => 8443 [2] => 16855 [3] => 24564 [4] => 16846 [5] => 17573 [6] => 20022 [7] => 10948 [8] => 7946 [9] => 23193 [10] => 23126 [11] => 14029 [12] => 11184 [13] => 15205 [14] => 8174 [15] => 10355 [16] => 21504 [17] => 21286 )