สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9507,12346,6091,24411,18690,16854,4862,17118,8066,12902,8185,24564,9954,6090,7004,7878,21069,11157 Array ( [0] => 9507 [1] => 12346 [2] => 6091 [3] => 24411 [4] => 18690 [5] => 16854 [6] => 4862 [7] => 17118 [8] => 8066 [9] => 12902 [10] => 8185 [11] => 24564 [12] => 9954 [13] => 6090 [14] => 7004 [15] => 7878 [16] => 21069 [17] => 11157 )