สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23225' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17583,15617,12321,20777,4507,20774,17137,7006,7727,12320,14010,12192,21204,4936,12319,6085,6969,7520 Array ( [0] => 17583 [1] => 15617 [2] => 12321 [3] => 20777 [4] => 4507 [5] => 20774 [6] => 17137 [7] => 7006 [8] => 7727 [9] => 12320 [10] => 14010 [11] => 12192 [12] => 21204 [13] => 4936 [14] => 12319 [15] => 6085 [16] => 6969 [17] => 7520 )