สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23223' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11113,11472,10628,8211,23903,12307,22779,20771,20443,7258,21551,8330,25057,24580,11183,7521,17582,8205 Array ( [0] => 11113 [1] => 11472 [2] => 10628 [3] => 8211 [4] => 23903 [5] => 12307 [6] => 22779 [7] => 20771 [8] => 20443 [9] => 7258 [10] => 21551 [11] => 8330 [12] => 25057 [13] => 24580 [14] => 11183 [15] => 7521 [16] => 17582 [17] => 8205 )