สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23223' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7879,12901,12922,8194,16108,7419,4884,8210,18691,16832,15841,17141,16826,21950,21070,12126,15533,7418 Array ( [0] => 7879 [1] => 12901 [2] => 12922 [3] => 8194 [4] => 16108 [5] => 7419 [6] => 4884 [7] => 8210 [8] => 18691 [9] => 16832 [10] => 15841 [11] => 17141 [12] => 16826 [13] => 21950 [14] => 21070 [15] => 12126 [16] => 15533 [17] => 7418 )