สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23222' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8442,8528,6081,12302,24582,9397,15841,3898,8070,10182,16057,15209,11155,10956,21464,21077,16820,15380 Array ( [0] => 8442 [1] => 8528 [2] => 6081 [3] => 12302 [4] => 24582 [5] => 9397 [6] => 15841 [7] => 3898 [8] => 8070 [9] => 10182 [10] => 16057 [11] => 15209 [12] => 11155 [13] => 10956 [14] => 21464 [15] => 21077 [16] => 16820 [17] => 15380 )