สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23219' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20775,15206,10627,8226,21505,5965,8198,8196,23228,5744,10400,21950,16827,21085,7025,17587,5836,12106 Array ( [0] => 20775 [1] => 15206 [2] => 10627 [3] => 8226 [4] => 21505 [5] => 5965 [6] => 8198 [7] => 8196 [8] => 23228 [9] => 5744 [10] => 10400 [11] => 21950 [12] => 16827 [13] => 21085 [14] => 7025 [15] => 17587 [16] => 5836 [17] => 12106 )