สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23218' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12307,20784,8529,7035,24559,12329,5842,17149,8127,15208,17571,24552,8088,12344,9508,8117,16457,24404 Array ( [0] => 12307 [1] => 20784 [2] => 8529 [3] => 7035 [4] => 24559 [5] => 12329 [6] => 5842 [7] => 17149 [8] => 8127 [9] => 15208 [10] => 17571 [11] => 24552 [12] => 8088 [13] => 12344 [14] => 9508 [15] => 8117 [16] => 16457 [17] => 24404 )