สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23218' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8218,22087,5729,7309,22513,11975,21451,16823,10797,9955,21950,10932,15530,8334,16469,12339,6968,20211 Array ( [0] => 8218 [1] => 22087 [2] => 5729 [3] => 7309 [4] => 22513 [5] => 11975 [6] => 21451 [7] => 16823 [8] => 10797 [9] => 9955 [10] => 21950 [11] => 10932 [12] => 15530 [13] => 8334 [14] => 16469 [15] => 12339 [16] => 6968 [17] => 20211 )