สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23206' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23202,16413,11410,17831,18522,11400,19144,23203,13276,12292,12747,13275,23099,18402,711,16293,12246,12247 Array ( [0] => 23202 [1] => 16413 [2] => 11410 [3] => 17831 [4] => 18522 [5] => 11400 [6] => 19144 [7] => 23203 [8] => 13276 [9] => 12292 [10] => 12747 [11] => 13275 [12] => 23099 [13] => 18402 [14] => 711 [15] => 16293 [16] => 12246 [17] => 12247 )