มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23203' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22837,18402,715,17589,23254,16139,19798,718,12752,23103,12060,16296,18404,723,12249,18405,22237,714 Array ( [0] => 22837 [1] => 18402 [2] => 715 [3] => 17589 [4] => 23254 [5] => 16139 [6] => 19798 [7] => 718 [8] => 12752 [9] => 23103 [10] => 12060 [11] => 16296 [12] => 18404 [13] => 723 [14] => 12249 [15] => 18405 [16] => 22237 [17] => 714 )