มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23203' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12247,18405,11400,16413,19145,12248,11402,12959,11403,724,12245,23098,23099,720,18453,7730,16296,21578 Array ( [0] => 12247 [1] => 18405 [2] => 11400 [3] => 16413 [4] => 19145 [5] => 12248 [6] => 11402 [7] => 12959 [8] => 11403 [9] => 724 [10] => 12245 [11] => 23098 [12] => 23099 [13] => 720 [14] => 18453 [15] => 7730 [16] => 16296 [17] => 21578 )