สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23202' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23103,12247,23099,12249,18771,11262,23108,23251,7729,16413,12245,18453,715,12753,21579,12748,13271,23105 Array ( [0] => 23103 [1] => 12247 [2] => 23099 [3] => 12249 [4] => 18771 [5] => 11262 [6] => 23108 [7] => 23251 [8] => 7729 [9] => 16413 [10] => 12245 [11] => 18453 [12] => 715 [13] => 12753 [14] => 21579 [15] => 12748 [16] => 13271 [17] => 23105 )