สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23202' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20597,23107,23203,21578,12247,18522,18402,12057,19011,11410,13761,16296,7731,22837,7729,721,20586,11401 Array ( [0] => 20597 [1] => 23107 [2] => 23203 [3] => 21578 [4] => 12247 [5] => 18522 [6] => 18402 [7] => 12057 [8] => 19011 [9] => 11410 [10] => 13761 [11] => 16296 [12] => 7731 [13] => 22837 [14] => 7729 [15] => 721 [16] => 20586 [17] => 11401 )