สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23201' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8596,22513,20446,4529,11472,6671,7017,9957,16841,11185,15601,12918,10955,15192,15610,6310,10568,15215 Array ( [0] => 8596 [1] => 22513 [2] => 20446 [3] => 4529 [4] => 11472 [5] => 6671 [6] => 7017 [7] => 9957 [8] => 16841 [9] => 11185 [10] => 15601 [11] => 12918 [12] => 10955 [13] => 15192 [14] => 15610 [15] => 6310 [16] => 10568 [17] => 15215 )