สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23201' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5830,15206,14060,17139,20080,8329,15216,21455,8175,8089,19808,10207,11154,7407,11180,7025,15242,21451 Array ( [0] => 5830 [1] => 15206 [2] => 14060 [3] => 17139 [4] => 20080 [5] => 8329 [6] => 15216 [7] => 21455 [8] => 8175 [9] => 8089 [10] => 19808 [11] => 10207 [12] => 11154 [13] => 7407 [14] => 11180 [15] => 7025 [16] => 15242 [17] => 21451 )