มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23200' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16814,22085,21029,10735,5252,12755,10413,7015,10644,11152,24562,10933,24552,20780,17146,7889,21055,7288 Array ( [0] => 16814 [1] => 22085 [2] => 21029 [3] => 10735 [4] => 5252 [5] => 12755 [6] => 10413 [7] => 7015 [8] => 10644 [9] => 11152 [10] => 24562 [11] => 10933 [12] => 24552 [13] => 20780 [14] => 17146 [15] => 7889 [16] => 21055 [17] => 7288 )