มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23199' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21034,8220,10190,17582,9806,16829,17134,12114,13685,10959,21851,20861,8442,5834,15221,10936,20782,16830 Array ( [0] => 21034 [1] => 8220 [2] => 10190 [3] => 17582 [4] => 9806 [5] => 16829 [6] => 17134 [7] => 12114 [8] => 13685 [9] => 10959 [10] => 21851 [11] => 20861 [12] => 8442 [13] => 5834 [14] => 15221 [15] => 10936 [16] => 20782 [17] => 16830 )