สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23196' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10196,6096,5727,5837,8071,7288,17565,16823,7879,15375,20839,15194,15202,16852,8589,16856,7006,13115 Array ( [0] => 10196 [1] => 6096 [2] => 5727 [3] => 5837 [4] => 8071 [5] => 7288 [6] => 17565 [7] => 16823 [8] => 7879 [9] => 15375 [10] => 20839 [11] => 15194 [12] => 15202 [13] => 16852 [14] => 8589 [15] => 16856 [16] => 7006 [17] => 13115 )