สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23196' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8087,7521,8331,10841,12327,12113,17570,21452,15534,5252,15244,8181,12324,12322,8344,5811,23901,15212 Array ( [0] => 8087 [1] => 7521 [2] => 8331 [3] => 10841 [4] => 12327 [5] => 12113 [6] => 17570 [7] => 21452 [8] => 15534 [9] => 5252 [10] => 15244 [11] => 8181 [12] => 12324 [13] => 12322 [14] => 8344 [15] => 5811 [16] => 23901 [17] => 15212 )