สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11159,8446,12327,23199,16859,10199,10051,12344,12113,8062,12122,8212,21676,11189,16816,12325,24410,10632 Array ( [0] => 11159 [1] => 8446 [2] => 12327 [3] => 23199 [4] => 16859 [5] => 10199 [6] => 10051 [7] => 12344 [8] => 12113 [9] => 8062 [10] => 12122 [11] => 8212 [12] => 21676 [13] => 11189 [14] => 16816 [15] => 12325 [16] => 24410 [17] => 10632 )