สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15222,10051,8052,16465,21078,7888,9358,21060,21052,7003,19471,16856,8219,20022,23225,9991,9954,12879 Array ( [0] => 15222 [1] => 10051 [2] => 8052 [3] => 16465 [4] => 21078 [5] => 7888 [6] => 9358 [7] => 21060 [8] => 21052 [9] => 7003 [10] => 19471 [11] => 16856 [12] => 8219 [13] => 20022 [14] => 23225 [15] => 9991 [16] => 9954 [17] => 12879 )