สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23192' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20196,8334,7010,20614,22506,10386,12303,6084,12345,20774,9956,21504,7888,18695,19715,16838,8089,16469 Array ( [0] => 20196 [1] => 8334 [2] => 7010 [3] => 20614 [4] => 22506 [5] => 10386 [6] => 12303 [7] => 6084 [8] => 12345 [9] => 20774 [10] => 9956 [11] => 21504 [12] => 7888 [13] => 18695 [14] => 19715 [15] => 16838 [16] => 8089 [17] => 16469 )