สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23190' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5965,17753,9351,21084,23229,8178,7946,11186,15378,17119,16086,20212,9989,6083,6089,11472,17116,15384 Array ( [0] => 5965 [1] => 17753 [2] => 9351 [3] => 21084 [4] => 23229 [5] => 8178 [6] => 7946 [7] => 11186 [8] => 15378 [9] => 17119 [10] => 16086 [11] => 20212 [12] => 9989 [13] => 6083 [14] => 6089 [15] => 11472 [16] => 17116 [17] => 15384 )