สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23189' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8200,8533,15221,4524,10208,4497,10831,19130,21287,20777,15533,20614,20782,16836,17712,10391,16839,15194 Array ( [0] => 8200 [1] => 8533 [2] => 15221 [3] => 4524 [4] => 10208 [5] => 4497 [6] => 10831 [7] => 19130 [8] => 21287 [9] => 20777 [10] => 15533 [11] => 20614 [12] => 20782 [13] => 16836 [14] => 17712 [15] => 10391 [16] => 16839 [17] => 15194 )