สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23189' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15219,7306,16467,7302,18340,10051,6082,7515,21812,12307,17140,8200,5844,4887,8440,10391,11184,9997 Array ( [0] => 15219 [1] => 7306 [2] => 16467 [3] => 7302 [4] => 18340 [5] => 10051 [6] => 6082 [7] => 7515 [8] => 21812 [9] => 12307 [10] => 17140 [11] => 8200 [12] => 5844 [13] => 4887 [14] => 8440 [15] => 10391 [16] => 11184 [17] => 9997 )