มีสินค้า

199 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] SAO Ordinal Scale - Rubber Strap  [F]
สุ่มจากรางวัล F ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23188' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14883,13463,13466,17355,17719,23186,12767,12765,17716,23187,12754,17726,17725,14039,13464,17723,19801,12766 Array ( [0] => 14883 [1] => 13463 [2] => 13466 [3] => 17355 [4] => 17719 [5] => 23186 [6] => 12767 [7] => 12765 [8] => 17716 [9] => 23187 [10] => 12754 [11] => 17726 [12] => 17725 [13] => 14039 [14] => 13464 [15] => 17723 [16] => 19801 [17] => 12766 )