มีสินค้า

199 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] SAO Ordinal Scale - Rubber Strap  [F]
สุ่มจากรางวัล F ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23188' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17722,15972,21563,23186,19801,17723,12765,23187,12766,9526,14614,19802,11355,14613,14039,16229,19803,17718 Array ( [0] => 17722 [1] => 15972 [2] => 21563 [3] => 23186 [4] => 19801 [5] => 17723 [6] => 12765 [7] => 23187 [8] => 12766 [9] => 9526 [10] => 14614 [11] => 19802 [12] => 11355 [13] => 14613 [14] => 14039 [15] => 16229 [16] => 19803 [17] => 17718 )