สินค้าหมด

150 BAHT

[ดีลพิเศษ] SAO Ordinal Scale - Mini Sign Board (สุ่ม) [E]

สุ่มจากรางวัล E
ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23187' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17724,17726,14613,13465,11355,13463,12766,19801,14182,12768,17725,19803,17721,17723,12767,17715,15972,17355 Array ( [0] => 17724 [1] => 17726 [2] => 14613 [3] => 13465 [4] => 11355 [5] => 13463 [6] => 12766 [7] => 19801 [8] => 14182 [9] => 12768 [10] => 17725 [11] => 19803 [12] => 17721 [13] => 17723 [14] => 12767 [15] => 17715 [16] => 15972 [17] => 17355 )