สินค้าหมด

150 BAHT

[ดีลพิเศษ] SAO Ordinal Scale - Mini Sign Board (สุ่ม) [E]

สุ่มจากรางวัล E
ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23187' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17722,10823,14039,17720,17718,12765,17355,21563,14182,13465,11355,19803,17721,14883,23188,9526,13466,17723 Array ( [0] => 17722 [1] => 10823 [2] => 14039 [3] => 17720 [4] => 17718 [5] => 12765 [6] => 17355 [7] => 21563 [8] => 14182 [9] => 13465 [10] => 11355 [11] => 19803 [12] => 17721 [13] => 14883 [14] => 23188 [15] => 9526 [16] => 13466 [17] => 17723 )