มีสินค้า

299 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] Little Cute Figure (สุ่ม) [D]

สุ่มจากรางวัล D ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23184' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9547,22342,14866,17714,22891,14867,14151,19841,16247,14965,13767,9550,13460,16232,16253,14431,16251,14868 Array ( [0] => 9547 [1] => 22342 [2] => 14866 [3] => 17714 [4] => 22891 [5] => 14867 [6] => 14151 [7] => 19841 [8] => 16247 [9] => 14965 [10] => 13767 [11] => 9550 [12] => 13460 [13] => 16232 [14] => 16253 [15] => 14431 [16] => 16251 [17] => 14868 )