มีสินค้า

299 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] Little Cute Figure (สุ่ม) [D]

สุ่มจากรางวัล D ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23184' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17356,16254,18181,23017,14886,9552,19689,14858,14855,19695,17357,16243,21937,14151,9544,16231,13841,15688 Array ( [0] => 17356 [1] => 16254 [2] => 18181 [3] => 23017 [4] => 14886 [5] => 9552 [6] => 19689 [7] => 14858 [8] => 14855 [9] => 19695 [10] => 17357 [11] => 16243 [12] => 21937 [13] => 14151 [14] => 9544 [15] => 16231 [16] => 13841 [17] => 15688 )