มีสินค้า

299 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] Little Cute Figure (สุ่ม) [C]

สุ่มจากรังวัล C ในชุด

q select pid from dex_product where pid<>'23183' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22339,14855,14879,14852,23017,16052,22342,14866,13461,9551,16249,22370,14146,15890,21282,14860,9564,20276 Array ( [0] => 22339 [1] => 14855 [2] => 14879 [3] => 14852 [4] => 23017 [5] => 16052 [6] => 22342 [7] => 14866 [8] => 13461 [9] => 9551 [10] => 16249 [11] => 22370 [12] => 14146 [13] => 15890 [14] => 21282 [15] => 14860 [16] => 9564 [17] => 20276 )