สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23182' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18435,14150,19691,14872,20159,16248,9553,14885,21281,9542,18429,14869,23183,22029,9568,21956,14857,14033 Array ( [0] => 18435 [1] => 14150 [2] => 19691 [3] => 14872 [4] => 20159 [5] => 16248 [6] => 9553 [7] => 14885 [8] => 21281 [9] => 9542 [10] => 18429 [11] => 14869 [12] => 23183 [13] => 22029 [14] => 9568 [15] => 21956 [16] => 14857 [17] => 14033 )