มีสินค้า

2,320 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23180' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17916,13100,8639,14488,3614,24105,8860,23054,4298,9488,18708,13057,12235,4299,8619,9523,8506,7470 Array ( [0] => 17916 [1] => 13100 [2] => 8639 [3] => 14488 [4] => 3614 [5] => 24105 [6] => 8860 [7] => 23054 [8] => 4298 [9] => 9488 [10] => 18708 [11] => 13057 [12] => 12235 [13] => 4299 [14] => 8619 [15] => 9523 [16] => 8506 [17] => 7470 )