สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
7200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23178' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9277,790,787,4795,4799,10326,9090,793,10541,4708,7251,1618,1179,8568,3580,794,10328,3861 Array ( [0] => 9277 [1] => 790 [2] => 787 [3] => 4795 [4] => 4799 [5] => 10326 [6] => 9090 [7] => 793 [8] => 10541 [9] => 4708 [10] => 7251 [11] => 1618 [12] => 1179 [13] => 8568 [14] => 3580 [15] => 794 [16] => 10328 [17] => 3861 )