มีสินค้า

680 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23167' and ( pcharacter='250' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11384,17093,18913,20628,17681,17680,18984,17092 Array ( [0] => 11384 [1] => 17093 [2] => 18913 [3] => 20628 [4] => 17681 [5] => 17680 [6] => 18984 [7] => 17092 )