มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23163' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19979,20691,19572,22621,21499,21118,23512,18107,21895,15781,22609,21496,19446,22612,22702,20487,22608,22614 Array ( [0] => 19979 [1] => 20691 [2] => 19572 [3] => 22621 [4] => 21499 [5] => 21118 [6] => 23512 [7] => 18107 [8] => 21895 [9] => 15781 [10] => 22609 [11] => 21496 [12] => 19446 [13] => 22612 [14] => 22702 [15] => 20487 [16] => 22608 [17] => 22614 )