สินค้าหมด

2,500 BAHT

[ดีลพิเศษ] Monster Hunter Figure [A] 

q select pid from dex_product where pid<>'23072' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23073,11379,11832,23326,23074,12984,11380,11830,21903,15320,18776,23076,23077,23078,12293,18778,11831,12983 Array ( [0] => 23073 [1] => 11379 [2] => 11832 [3] => 23326 [4] => 23074 [5] => 12984 [6] => 11380 [7] => 11830 [8] => 21903 [9] => 15320 [10] => 18776 [11] => 23076 [12] => 23077 [13] => 23078 [14] => 12293 [15] => 18778 [16] => 11831 [17] => 12983 )