สินค้าหมด

2,500 BAHT

[ดีลพิเศษ] Monster Hunter Figure [A] 

q select pid from dex_product where pid<>'23072' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11832,23074,23917,12293,24729,11378,12987,21903,11380,23916,12983,18777,23076,19027,23914,23326,18179,18778 Array ( [0] => 11832 [1] => 23074 [2] => 23917 [3] => 12293 [4] => 24729 [5] => 11378 [6] => 12987 [7] => 21903 [8] => 11380 [9] => 23916 [10] => 12983 [11] => 18777 [12] => 23076 [13] => 19027 [14] => 23914 [15] => 23326 [16] => 18179 [17] => 18778 )