พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

2,400 BAHT
2650 BAHT
พรีออเดอร์

Set Contents

・ Falcomento
・ Bufferant
・ Cameleont
・ Dolfimanto

  • Product size: -
  • Material: PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'23063' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6492,5035,5959,11049,5037,5303,11039,2742,6488,11030,2740,6489,5032,7964,6126,3429,5302,5038 Array ( [0] => 6492 [1] => 5035 [2] => 5959 [3] => 11049 [4] => 5037 [5] => 5303 [6] => 11039 [7] => 2742 [8] => 6488 [9] => 11030 [10] => 2740 [11] => 6489 [12] => 5032 [13] => 7964 [14] => 6126 [15] => 3429 [16] => 5302 [17] => 5038 )