พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2019

8,900 BAHT
9800 BAHT
พรีออเดอร์

Set Contents

・ Main body
・ Replacement wrist left and right four each
・ Replacement antenna
・ 57mm high energy beam rifle
・ Armor Schneider × 2
・ Paired beam shield
・ Dedicated pedestal
・ Support

  • Product size: Tall: 180mm / 7.08"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'23059' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7477,9107,10082,23178,4818,4106,7473,22870,9598,787,4865,4796,4801,21961,23057,4800,9594,10651 Array ( [0] => 7477 [1] => 9107 [2] => 10082 [3] => 23178 [4] => 4818 [5] => 4106 [6] => 7473 [7] => 22870 [8] => 9598 [9] => 787 [10] => 4865 [11] => 4796 [12] => 4801 [13] => 21961 [14] => 23057 [15] => 4800 [16] => 9594 [17] => 10651 )