มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23042' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19980,23439,22615,19447,23162,22706,22702,20024,22705,15783,21758,21652,22617,20692,21658,15780,21424,19981 Array ( [0] => 19980 [1] => 23439 [2] => 22615 [3] => 19447 [4] => 23162 [5] => 22706 [6] => 22702 [7] => 20024 [8] => 22705 [9] => 15783 [10] => 21758 [11] => 21652 [12] => 22617 [13] => 20692 [14] => 21658 [15] => 15780 [16] => 21424 [17] => 19981 )