สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23041' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14727,15887,6951,16059,7369,8167,13768,14764,18139,23511,16060,13394,4875,7370,18668,18354,7851,22490 Array ( [0] => 14727 [1] => 15887 [2] => 6951 [3] => 16059 [4] => 7369 [5] => 8167 [6] => 13768 [7] => 14764 [8] => 18139 [9] => 23511 [10] => 16060 [11] => 13394 [12] => 4875 [13] => 7370 [14] => 18668 [15] => 18354 [16] => 7851 [17] => 22490 )