สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23041' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24694,24961,5520,14786,24122,7850,4834,21143,19414,9152,13402,23015,8414,13042,10474,13387,14720,18763 Array ( [0] => 24694 [1] => 24961 [2] => 5520 [3] => 14786 [4] => 24122 [5] => 7850 [6] => 4834 [7] => 21143 [8] => 19414 [9] => 9152 [10] => 13402 [11] => 23015 [12] => 8414 [13] => 13042 [14] => 10474 [15] => 13387 [16] => 14720 [17] => 18763 )