สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23038' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6434,19409,22637,21852,6568,8954,22491,23015,10474,16438,12989,17324,15885,9156,16164,22396,22214,14169 Array ( [0] => 6434 [1] => 19409 [2] => 22637 [3] => 21852 [4] => 6568 [5] => 8954 [6] => 22491 [7] => 23015 [8] => 10474 [9] => 16438 [10] => 12989 [11] => 17324 [12] => 15885 [13] => 9156 [14] => 16164 [15] => 22396 [16] => 22214 [17] => 14169 )