สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
3600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23032' and ( pcharacter='506' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24345,23518,23061,23517,13364 Array ( [0] => 24345 [1] => 23518 [2] => 23061 [3] => 23517 [4] => 13364 )