สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23031' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8155,10741,16304,7726,7390,16305,7381,10891,8142,8138,6099,6643,21635,16300,23028,3133,3129,17032 Array ( [0] => 8155 [1] => 10741 [2] => 16304 [3] => 7726 [4] => 7390 [5] => 16305 [6] => 7381 [7] => 10891 [8] => 8142 [9] => 8138 [10] => 6099 [11] => 6643 [12] => 21635 [13] => 16300 [14] => 23028 [15] => 3133 [16] => 3129 [17] => 17032 )