สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23031' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18657,6941,6830,10741,13007,3128,13008,8138,11226,8486,23028,11254,4782,22210,8154,8146,19965,10742 Array ( [0] => 18657 [1] => 6941 [2] => 6830 [3] => 10741 [4] => 13007 [5] => 3128 [6] => 13008 [7] => 8138 [8] => 11226 [9] => 8486 [10] => 23028 [11] => 11254 [12] => 4782 [13] => 22210 [14] => 8154 [15] => 8146 [16] => 19965 [17] => 10742 )