สินค้าหมด

1,950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9419,5787,2647,25335,5908,15771,1406,5653,10711,18239,25105,20184,10996,12485,5920,6707,25176,15788 Array ( [0] => 9419 [1] => 5787 [2] => 2647 [3] => 25335 [4] => 5908 [5] => 15771 [6] => 1406 [7] => 5653 [8] => 10711 [9] => 18239 [10] => 25105 [11] => 20184 [12] => 10996 [13] => 12485 [14] => 5920 [15] => 6707 [16] => 25176 [17] => 15788 )