สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22991' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9945,23636,14606,6452,23292,8545,5245,2884,21246,23885,22213,2673,3650,1466,22772,23562,23756,14549 Array ( [0] => 9945 [1] => 23636 [2] => 14606 [3] => 6452 [4] => 23292 [5] => 8545 [6] => 5245 [7] => 2884 [8] => 21246 [9] => 23885 [10] => 22213 [11] => 2673 [12] => 3650 [13] => 1466 [14] => 22772 [15] => 23562 [16] => 23756 [17] => 14549 )