มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22976' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,7209,7857,5873,6144,7358,6057,7357,6694,18336,6946,21506,5723,10367,20832,6947,5559,11168 Array ( [0] => 22555 [1] => 7209 [2] => 7857 [3] => 5873 [4] => 6144 [5] => 7358 [6] => 6057 [7] => 7357 [8] => 6694 [9] => 18336 [10] => 6946 [11] => 21506 [12] => 5723 [13] => 10367 [14] => 20832 [15] => 6947 [16] => 5559 [17] => 11168 )