มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22976' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6866,21222,6293,5874,10367,6946,23297,5722,7358,12052,21506,5554,13982,7357,24017,6693,6947,18336 Array ( [0] => 6866 [1] => 21222 [2] => 6293 [3] => 5874 [4] => 10367 [5] => 6946 [6] => 23297 [7] => 5722 [8] => 7358 [9] => 12052 [10] => 21506 [11] => 5554 [12] => 13982 [13] => 7357 [14] => 24017 [15] => 6693 [16] => 6947 [17] => 18336 )