มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22976' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,6949,6056,6944,20041,6864,11167,18336,6946,18726,7356,5723,10546,5722,5560,6144,20039,6058 Array ( [0] => 7323 [1] => 6949 [2] => 6056 [3] => 6944 [4] => 20041 [5] => 6864 [6] => 11167 [7] => 18336 [8] => 6946 [9] => 18726 [10] => 7356 [11] => 5723 [12] => 10546 [13] => 5722 [14] => 5560 [15] => 6144 [16] => 20039 [17] => 6058 )