พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 7 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

6,000 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Scale: 1/12
Size: Approx. H160mm
Material: PVC/ABS/POM

[Set Contents]
-Main figure
-Sword holding hand (Left)
-Gun holding hand (Left)
-Open hand (Left/right)
-Daring expression part
-Angry expression part
-Red Queen
-Blue Rose
-Gerbera
-Punch-line
-Helter Skelter
Details
Sculptor: Bigshot Toyworks
Sculpting Cooperation: Yuki Ishiyama / N.E / Shusaku Ishida (Guraifu)
Planning: Yuki Nakamura (Sentinel)
Finisher: Youji Hayakawa

q select pid from dex_product where pid<>'22929' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3522,22280,12484,6188,7332,9124,5780,9212,12489,1291,6474,2884,21019,3036,14785,6438,10171,14474 Array ( [0] => 3522 [1] => 22280 [2] => 12484 [3] => 6188 [4] => 7332 [5] => 9124 [6] => 5780 [7] => 9212 [8] => 12489 [9] => 1291 [10] => 6474 [11] => 2884 [12] => 21019 [13] => 3036 [14] => 14785 [15] => 6438 [16] => 10171 [17] => 14474 )