มีสินค้า

490 BAHT
790 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22877' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14624,13950,4413,7549,4395,19676,8491,12502,13927,84,16210,8978,10372,22487,10534,9642,95,23345 Array ( [0] => 14624 [1] => 13950 [2] => 4413 [3] => 7549 [4] => 4395 [5] => 19676 [6] => 8491 [7] => 12502 [8] => 13927 [9] => 84 [10] => 16210 [11] => 8978 [12] => 10372 [13] => 22487 [14] => 10534 [15] => 9642 [16] => 95 [17] => 23345 )