พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

3,900 BAHT
4300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22873' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3977,17366,11684,6346,22232,4734,19334,21063,21461,11781,14419,14317,22098,7031,11782,10280,12898,12899 Array ( [0] => 3977 [1] => 17366 [2] => 11684 [3] => 6346 [4] => 22232 [5] => 4734 [6] => 19334 [7] => 21063 [8] => 21461 [9] => 11781 [10] => 14419 [11] => 14317 [12] => 22098 [13] => 7031 [14] => 11782 [15] => 10280 [16] => 12898 [17] => 12899 )