พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2020

4,800 BAHT
5300 BAHT
พรีออเดอร์

Commercialized a super / strike pack linked to the VF-1 series.
Corresponds to each of Fokker, Teru, Amagasaki and Max.

Set Contents

・ Strike pack set
・ Scull mark parts 4 types
・ HMMP-02 Micro Missile Pod (left)
・ Base attachment for fighter

  • Product size: -
  • Material: ABS

 

NOTE: VF-1 body sold separately

q select pid from dex_product where pid<>'22864' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19002,21224,22777,22072,18998,22776,22393,19001,22391,18994,18996,19000,22216,22394,22392,18993 Array ( [0] => 19002 [1] => 21224 [2] => 22777 [3] => 22072 [4] => 18998 [5] => 22776 [6] => 22393 [7] => 19001 [8] => 22391 [9] => 18994 [10] => 18996 [11] => 19000 [12] => 22216 [13] => 22394 [14] => 22392 [15] => 18993 )