พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

9,600 BAHT
10600 BAHT
พรีออเดอร์

METAL ROBOT soul "Mobile Suit Gundam SEED DESTINY" from the series, Akatsuki Gundam commercialized!
A die cast frame is used abundantly for the formation in pursuit of the proportion in the play.
In addition, the gold armor that is the biggest feature is a luxurious specification plated!

Set Contents

・ Main body
・ Replacement wrist left and right for each three
・ Shield (shield)
・ Hygray (Rifle)
・ Pattern for beam saber × 2
・ Handles for double-edged beams and sabers
・ Beam saber blade × 2
・ Dedicated pedestal set
・ Oishi (backpack combined use)
・ Joint for main body

  • Product size: Tall: 140mm / 5.5"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'22857' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,819,3071,3860,3067,4998,810,5827,14161,1054,12889,12226,3069,4810,22817,7063,22230,5064,5052 Array ( [0] => 819 [1] => 3071 [2] => 3860 [3] => 3067 [4] => 4998 [5] => 810 [6] => 5827 [7] => 14161 [8] => 1054 [9] => 12889 [10] => 12226 [11] => 3069 [12] => 4810 [13] => 22817 [14] => 7063 [15] => 22230 [16] => 5064 [17] => 5052 )