พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

8,300 BAHT
9100 BAHT
พรีออเดอร์

G Defensor's Armor module was attached to Gundam Mk-II from "Mobile Suit Z Gundam"
Commercialized "Super Gundam".
Gundam Mk-II and G Defencer are set, and Gundam Mk-II is colored.
The G Defensor is a super item, marked by Mr. Katoki Hajime.

Set Contents

・ Gundam Mk-II main body
・ Replacement wrist left and right four each
・ Beam ・ rifle
・ Beam saber blade × 2
・ Beam saber × 2
・ Hyper Bazooka
・ Beam ・ rifle pack × 3
・ Shield

・ G Defencer main body
・ Long rifle
・ Various joint parts

  • Product size: Tall: 130mm / 5.11"inch
  • Material: ABS, PVC

q select pid from dex_product where pid<>'22856' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6231,5710,5053,10749,4336,4278,21830,21404,4683,6733,14164,3855,22997,18365,20855,4101,11141,5885 Array ( [0] => 6231 [1] => 5710 [2] => 5053 [3] => 10749 [4] => 4336 [5] => 4278 [6] => 21830 [7] => 21404 [8] => 4683 [9] => 6733 [10] => 14164 [11] => 3855 [12] => 22997 [13] => 18365 [14] => 20855 [15] => 4101 [16] => 11141 [17] => 5885 )