พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

5,500 BAHT
6000 BAHT
พรีออเดอร์

Genealogy of the Golden Knight that the skeleton sculpting method recalls.
From "GARO-Tsukiji Rainbow Traveller-" commercialized "Golden Knight Gallo" (Shinjima Raigan) in the S.H.
Reproduce the blue eyes that are the feature of "Rainagi Garo".
Furthermore, the replacement head for red eyes that can reproduce the "golden knight gallo" (と な る 河 と な る) that will be the next generation is also included.
And a cloth cloak with high demand is included anew!
The gold knight gallo which raised the "real feeling" together with the gold plating finish of the rose part is recalled here with the specifications beyond generations.

Set Contents

・ Main body
・ Replacement wrist left and right for each three
・ Replacement head parts
・ Gong sword
・ Gion sword sheath
・ Mant (made of cloth

  • Product size: Head height: 152mm / Total height: 162mm
  • Material: PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22855' and ( pcharacter='287' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1462,1497,1508,1512,1498,1502,16163,1321,1322,1463,1499 Array ( [0] => 1462 [1] => 1497 [2] => 1508 [3] => 1512 [4] => 1498 [5] => 1502 [6] => 16163 [7] => 1321 [8] => 1322 [9] => 1463 [10] => 1499 )