มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22854' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12989,22639,5871,5872,21537,14769,5939,13478,8652,3211,4197,5015,13388,14721,13409,16059,19410,5016 Array ( [0] => 12989 [1] => 22639 [2] => 5871 [3] => 5872 [4] => 21537 [5] => 14769 [6] => 5939 [7] => 13478 [8] => 8652 [9] => 3211 [10] => 4197 [11] => 5015 [12] => 13388 [13] => 14721 [14] => 13409 [15] => 16059 [16] => 19410 [17] => 5016 )