มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22854' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18650,18926,18073,14722,8167,4762,10061,15840,8649,21227,21854,16148,5852,19084,6567,10868,9155,13393 Array ( [0] => 18650 [1] => 18926 [2] => 18073 [3] => 14722 [4] => 8167 [5] => 4762 [6] => 10061 [7] => 15840 [8] => 8649 [9] => 21227 [10] => 21854 [11] => 16148 [12] => 5852 [13] => 19084 [14] => 6567 [15] => 10868 [16] => 9155 [17] => 13393 )