มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22854' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8415,22491,19428,19429,22399,18140,19430,5939,24382,24122,22709,14718,9983,23015,14169,19835,22407,19534 Array ( [0] => 8415 [1] => 22491 [2] => 19428 [3] => 19429 [4] => 22399 [5] => 18140 [6] => 19430 [7] => 5939 [8] => 24382 [9] => 24122 [10] => 22709 [11] => 14718 [12] => 9983 [13] => 23015 [14] => 14169 [15] => 19835 [16] => 22407 [17] => 19534 )