มีสินค้า

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22853' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9488,21209,22551,3857,10299,14667,20807,13137,4991,3406,9266,9287,20050,9264,10098,3411,10026,8580 Array ( [0] => 9488 [1] => 21209 [2] => 22551 [3] => 3857 [4] => 10299 [5] => 14667 [6] => 20807 [7] => 13137 [8] => 4991 [9] => 3406 [10] => 9266 [11] => 9287 [12] => 20050 [13] => 9264 [14] => 10098 [15] => 3411 [16] => 10026 [17] => 8580 )