พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 17 กันยายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

16,000 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Evolution Toy
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Size: Approx. H45cm
Material: ABS/Diecast/PVC

[Set Contents]
-Main figure x1
-Scramble Dash x1 set
-Mazinger Blade x2
-Brain Condor x1
-Drill Pressure Punch Suit x1 set
-Great Boomerang x1
-Back Spin Kick x1 set
-Knee Impulse Kick x1 set

q select pid from dex_product where pid<>'22852' and ( pcharacter='465' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22203,19289,19147,19290,19376,22218,23166,14492,15576,22862,13675,12769,14491,13078 Array ( [0] => 22203 [1] => 19289 [2] => 19147 [3] => 19290 [4] => 19376 [5] => 22218 [6] => 23166 [7] => 14492 [8] => 15576 [9] => 22862 [10] => 13675 [11] => 12769 [12] => 14491 [13] => 13078 )